Information och rapporter

Här hittar du information om Västra stambanan och Västra stambanegruppens verksamhet. Du hittar också mer information och dokument via menyn.

Västra stambanegruppen sänder 3 program från Almedalen

Ladda ner PDF >>

Sommarhälsning från ordförande

Ladda ner PDF >>

Västra stambanan – För Sveriges utveckling (Sweco)

Ladda ner rapporten som PDF >>

PM

Stadsförtätning utmed Västra Stambanan

Ladda ner rapporten som PDF >>

Second opinion

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan

Ladda ner rapporten som PDF >>

Banverkets faktablad – Göteborg-Skövde

Förbättringsinsatser för att utveckla tågtrafiken

Ladda ner rapporten som PDF >>

Banverkets faktablad – transporter

Efterfrågan på miljöanpassade transporter har ökat kraftigt och i dagsläget har Västra stambanan nått sin absoluta maxkapacitet. Den hårda belastningen har medfört kännbara driftstörningar. Kapaciteten måste ökas snabbt.

Ladda ner rapporten som PDF >>

Alla vinner

– om vikten av att bygga ut Västra stambanan

Broschyren beskriver på ett enkelt sätt slutsatserna som dragits i Stråkstudien för Västra stambanan

Ladda ner rapporten som PDF >>

Trafikeringsstrategi för Västra stambanan

Västra stambanan är en av landets mest betydelsefulla järnvägslänkar, men även en av de mest belastade. Det förväntas en framtida ökning av såväl person‐ och godstransporter varför det är viktigt att hitta lösningar för att öka kapaciteten på banan och samtidigt höja bekvämligheten för resenärerna genom kortare restid och ökad frekvens.

Ladda ner rapporten som PDF >>