Under seminariet står punkter som hållbara transporter, klimatsmarta innovationer och kompetensförsörjning i fokus när företag svarar på framtidsutmaningarna.

Se sändningen nedan.

Ett arrangemang av Västra stambanegruppen.