Nyheter & rapporter

Här hittar du information om Västra stambanan och Västra stambanegruppens verksamhet.

Nyheter

Pressmeddelande – Västra stambanegruppen mötte infraministern

Ladda ner PDF>>

Pressmeddelande – Trots rekordstor satsning, Regeringen glömde bort Västra stambanan igen

Ladda ner PDF>>

Pressmeddelande – Västra stambanan utan viktiga åtgärder

Ladda ner PDF>>

Pressmeddelande – Falköping godsraket

Ladda ner PDF>>

Pressmeddelande – Batterifabrik kräver nytt dubbelspår

Ladda ner PDF >>

Västra stambanegruppen sänder 3 program från Almedalen

Ladda ner PDF >>

Sommarhälsning från ordförande 2021

Ladda ner PDF >>

Rapporter

Remissvar januari 2021

Ladda ner PDF>>

Västra stambanan, positionspapper 2020

Ladda ner PDF>>

Västra stambanan – För Sveriges utveckling (Sweco)

Ladda ner rapporten som PDF >>

Stadsförtätning utmed Västra Stambanan

Ladda ner rapporten som PDF >>

Second opinion

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan

Ladda ner rapporten som PDF >>

Remissyttrande förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033

Ladda ner PDF>>

Yttrande över förslag till nationell plan 2018-2029

Ladda ner PDF>>

Yttrande Trafikverket inriktningsunderlag 2018-2029

Ladda ner PDF>>