Arrangemang

Riksdagsseminarium 17 mars

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), bjuder in till ett frukostseminarium tillsammans med gruppledaren för moderaterna, Maria Stockhaus. Fokus på Västra stambanans nyckelroll i det svenska järnvägssystemet. Med på seminariet är förutom inbjudna...

Digitalt seminarium 16 mars

Storsamling för hållbar tillväxt 16 mars 11.30-12.15 Hållbara transporter, klimatsmarta innovationer och kompetensförsörjning står i fokus när företag svarar på framtidsutmaningarna. Agendan är gemensam för många, men som enskild är det svårt att påverka. Seminariet...