En ökad aktivitet i sociala medier skall  öka medvetenheten om Västra stambanans betydelse i det svenska järnvägsnätet. Löpande inlägg på Facebook skall leda in till hemsidan där information finns om Västra stambanan och Västrastambanegruppens arbete.

Gå med i vår Facebookgrupp