De senaste veckorna har Västra stambanegruppen genomfört aktiviteter och insatser kopplat till en utveckling av hela Västra stambanan och unikt järnvägssträckan Göteborg-Alingsås.

Under parollen ”Sverige har inte tid eller råd att säga nej”.

 • Resultat av insatserna:- Facebookgruppen ”västrastambanegruppen” har ökat från närmare fyrdubblat antalet medlemmar
 • I Partille 1 mars träffade vi kommunstyrelsen.
 • I Katrineholm 2 mars träffade vi kommunens näringslivsråd.
 • Drygt 30-talet deltagare på lunchmöte i Laxå den 7 mars.
 • 405 svar på vår pendlarenkät. Genomfördes 7 – 11 mars. Och kontakt med över 1 000 pendlare.
 • Middag hos Landshövdingen i Örebro län, Maria Larsson genomfördes den 14 mars för speciellt inbjudna och Västra stambanan stod i fokus.
 • Företagsevent i Falköping den 15 mars med 70 deltagare.
 • Digitalt seminarium-Storsamling för hållbar tillväxt den 16 mars.Tre handelskammare på samma scen, inbjudna experter och ca 100 personer anmälda. 130 visningar har dessutom skett i efterhand.
 • Riksdagsfrukost den 17 mars med totalt cirka 30 deltagare, hälften riksdags-ledamöter och hälften representanter från näringslivet och kommuner.
 • Ett 40-tal deltagare i medlemsmötet på eftermiddagen, då vi också återsände inspelningen från frukostmötet i riksdagen.
 • Dessutom en rad artiklar, nyhetssändningar och reportage i olika media.

Slutsats: Stort engagemang i en oerhört viktig framtidsfråga. Inte lätt att heta Tomas Eneroth och vara infrastrukturminister med uppdraget att prioritera i många angelägna satsningar. Men landets två största städer och arbetsmarknadsregioner binds samman av ett järnvägsstråk – Västra stambanan. Pendlare, näringsliv, organisationer och kommuner väntar varje dag på en utbyggnad. Sverige har inte tid eller råd att säja nej!