Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), bjuder in till ett frukostseminarium tillsammans med gruppledaren för moderaterna, Maria Stockhaus.

Fokus på Västra stambanans nyckelroll i det svenska järnvägssystemet.

Med på seminariet är förutom inbjudna riksdagsledamöter, representanter för de 15 kommunerna utefter Västra stambanan, det tre handelskamrarna, Handelskammaren Mälardalen, Stockholms Handelskammare och Västsvenska Handelskammaren. Samt representanter för Västrastambanegruppen.