I veckan presenterade den nationella planen för transportinfrastrukturen 2023–2032. Trots flera förändringar från Trafikverkets förslag fanns inte en av Sveriges mest belastade järnvägssträck-or, Göteborg – Alingsås, med i planen.

– Vi blev förstås väldigt besvikna att regeringen än en gång ”glömde bort” Västra stam-banan och att beslutet, kommenterade Västra stambanegruppens ordförande Bengt Sjöberg.
Under det pågående Transportforum i Linköping var infrastrukturminister Tomas Eneroth inlednings-talare och efter talet fick Västra stambanegruppen ett möte med honom.

– Det var ett bra samtal där ministern visade att han är väl insatt i de brister som råder, berättar Bengt Sjöberg. Men vi uttryckte att vi är förvånade att med denna kunskap ändå inte blev några pengar till det nya dubbelspåret.
Tomas Eneroth ville dock inte avskriva projektet, utan i uppdrag till Trafikverket se hur en förstärkning av kapaciteten på Västra stambanan kan komma till stånd.

– Vi får förstås inte ge upp vårt påverkansarbete, utan försöka hitta vägar fram i dialog med Trafikverket. Vi hann även ha ett kortare möte med Trafikverkets nye generaldirektör Roberto Maiorana och kommer följa upp detta efter sommaren.

Tiden går och ALLA är förlorare! Resenärer, företag, kommuner och miljön, avslutar Bengt Sjöberg avslutningsvis. Det har inte Sverige varken tid eller råd med!

För ytterligare information
Bengt Sjöberg, ordförande samt kommunstyrelsens ordf i Töreboda tel 070 583 64 63
Thord Andersson, uppdragsledare på Västra stambanegruppen tel 076 18 11 220

Nätverket Västra Stambanegruppen bildades 1999 för att samla kommunernas utmed Västra stambanan. Kansliet sköts av Ska-raborgs kommunalförbund. Idag är 15 kommuner och 2 kommunalförbund medlemmar i gruppen. I tjänstepersonsgruppen ingår också regionerna Västragötaland, Örebro län och Sörmlands län samt Göteborgs kommunalförbund.

Västra stambanegruppen driver på för en utvecklad järnvägstrafik på nyckelstråket mellan Stockholm-Göteborg via Mälardalen och Skaraborg. De mest centrala åtgärderna är nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås, uppgradering till 250 km/tim Alingsås-Hallsberg, åtgärder för långa tåg och högre godstågshastighet samt utveckling av kapaciteten Järna-Stockholm. I nationella planen har regeringen anslagit ytterligare 300 miljoner kronor, jämfört med Trafikverkets förslag, till åtgärder för ökad kapacitet Alingsås-Laxå. Totalt finns förbättringar av Västra stambanan på drygt 4 miljarder i planen.


Kapacitetsbristen på Västra stambanan är känd sedan länge. Trafikverkets utredning från 2015 pekar ut att den enskilt viktigaste åtgärden skulle vara att reinvestera i två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Trafikverkets utredningar visar också att även med nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping kvarstår kapacitetsbristen på Västra stambanan.
Tiden går och ALLA är förlorare! Resenärer, företag, kommuner och miljön, avslutar Bengt Sjöberg avslutningsvis. Det har inte Sverige varken tid eller råd med!