Rapport Indikativ lokaliseringsutredning

Här kan du ladda ner rapporten och bilagorna.