Västra Stambanan är av nationellt intresse

Efterfrågan på person- och godstrafik ökar konstant och betydligt snabbare än vad kapaciteten på Västra Stambanan medger. Satsningar behöver göras för att klara behoven av robusthet och kapacitet mellan Sveriges två största städer.
Vi jobbar med aktiviteter och påverkansarbete för att dessa satsningar ska bli verklighet.

Aktiviteter & påverkan

Nu arbetar vi hårt för att regeringen/infrastrukturministern ska till Trafikverkets förslag och prioritera om. Viktigast i närtid är att få till beslutet om en utbyggnad, med ett nytt dubbelspår, mellan Göteborg och Alingsås.

Lokaliseringsutredning

Vi har gjort en indikativ lokaliseringsutredning.

Nyheter & arrangemang

Frukost- och lunchmöten

Västrastambanegruppen kommer att bli inbjuden till olika möten och event för att informera och väcka opinion kopplat till satsningar på Västra stambanan. Här är några exempel: Partille 1 marsKatrineholm 2 marsLaxå 7 marsFalköping 15 marsHerrljunga 29 marsTöreboda 29...

Sverige vi har ett resultat!

Vi har fått in 387 svar från pendlarenkät-undersäkningen. Ca 48 % av de som svarade pendlade med tåg varje dag. Ca 75 % av de som svarade anser att det är avgörande att tåget är i tid. Drygt 50 % av de som svarade anser att det stämmer mycket bra eller bra på frågan...

Riksdagsseminarium 17 mars

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), bjuder in till ett frukostseminarium tillsammans med gruppledaren för moderaterna, Maria Stockhaus. Fokus på Västra stambanans nyckelroll i det svenska järnvägssystemet. Med på seminariet är förutom inbjudna...

Digitalt seminarium 16 mars

Storsamling för hållbar tillväxt 16 mars 11.30-12.15 Hållbara transporter, klimatsmarta innovationer och kompetensförsörjning står i fokus när företag svarar på framtidsutmaningarna. Agendan är gemensam för många, men som enskild är det svårt att påverka. Seminariet...

Kontakta oss

10 + 9 =